Een eigen familiewapen

Een symbool van de familiegeschiedenis op een traditionele manier
maar in een moderne vormgeving

De prijs is altijd:

170
 • Geen bijkomende kosten en inclusief btw
 • Ontwerpen altijd in gezamenlijk overleg
 • Ik lever het wapen aan in 300 dpi JPG
 • Exemplaren in andere formaten gratis

U kunt ook het contactformulier invullen.

Inclusief wapencertificaat

Elke opdrachtgever die bij De Raaf een wapenontwerp laat maken ontvangt na afloop een wapencertificaat in 300 dpi JPG formaat met een afbeelding van het wapen en de heraldische beschrijving ervan. De opdrachtgever wordt vermeld, evenals zijn ouders en de oudst bekende voorouders. Ook staat beschreven wie het wapen mogen voeren. Bovendien wordt de motivatie voor het ontwerp gegeven. Als laatste staat de datum van de afsluiting van het ontwerpproces vermeld. Al deze gegevens kunnen rechtstreeks gebruikt worden bij de eventuele registratie van het wapen.

Dit is wat u aan moet leveren om zo snel mogelijk een ontwerp te hebben

Stamreeks

Een rechtsreekse lijn van uzelf tot uw oudst bekende voorvader. Het liefst met volledige voornamen, geboorte-, trouw- en overlijdensdata. Ook de namen en data van de echtgenotes, maar broers, zussen en kinderen die niet in die rechte lijn zitten hoeven niet.

Woonplaatsen

Het meenemen van de geboorte-, trouw- en overlijdensplaatsen is ook belangrijk. Als die lang de verblijfplaats van de familie zijn geweest kan een herinnering, bijvoorbeeld een element uit het gemeentewapen, gebruikt worden.

Beroepen

Het is ook nuttig om zo veel mogelijk beroepen die door de mannelijke en vrouwelijke leden van de familie zijn uitgeoefend te verzamelen. Beroepen die door meer dan twee generaties werden uitgeoefend kunnen in het wapen verbeeld worden.

Zo werkt het

Als u besluit mij uw wapen te laten ontwerpen, maak ik er een opdracht van. De procedure is dan als volgt: 

 • U mailt mij uw naam en volledige adres
 • Ik mail u de factuur die binnen 8 dagen betaald moet worden
 • Zodra de betaling en de familiegegevens binnen zijn ga ik aan het ontwerpen
 • Binnen een paar dagen ontvangt u per mail de eerste ideeën; ik beperk me voorlopig tot schildjes
 • U levert commentaar en ik verwerk dat in nieuwe ontwerpen (gaat meestal een paar keer heen en weer)
 • Als we het eens zijn over het schild, ga ik aan het helmteken beginnen
 • Dat gaat meestal sneller; u ontvangt per mail het voorlopige wapen, dus met helm, helmteken en helmkleden
 • Als dat akkoord is, maak ik het proefcertiificaat en mail het u toe; u kunt daar dan commentaar op leveren
 • Als het goedgekeurd is, krijgt u per ommegaande het definitieve wapencertificaat gemaild (zie hierboven)
 • U heeft een wapen! De ontwerptijd is meestal 3 tot 6 weken, maar dat is geen standaard

Testimonials

Ik heb onlangs een familiewapen laten ontwikkelen door Heraldisch atelier De Raaf. Na wat mails over en weer hoe het eruit zou moeten zien is het een mooi familiewapen geworden. Zeker een aanrader voor anderen die een familiewapen willen laten maken om dat via atelier De Raaf te laten ontwikkelen.
BerryHellstern
Berry Hellstern
Opdrachtgever

Copyright © Heraldisch atelier De Raaf 2017